مولکول اسلامی المپیک المپیک کمیته ملی المپیک

مولکول: اسلامی المپیک المپیک کمیته ملی المپیک شاهرخ شهنازی بازی های کشورهای اسلامی مه لقا جام بزرگ

معیار گزینش جام بزرگ، حجابش بود/ بودجه سال 96 کمیته ملی المپیک تصویب شد ، شهنازی

دبير كل كميته ملی المپیک، حجاب جام بزرگ را مهم ترین معیار گزینش وی به عنوان پرچمدار کشور عزیزمان ایران در بازی های کشورهای اسلامی عنوان کرد. ..

ادامه مطلب