مولکول اسلامی المپیک المپیک کمیته ملی المپیک

مولکول: اسلامی المپیک المپیک کمیته ملی المپیک شاهرخ شهنازی بازی های کشورهای اسلامی مه لقا جام بزرگ

شورای نگهبان علم غیب ندارد / کدخدایی

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طبق معمول افراد بعد از انتخابات رصد می‌شوند، گفت: ما علم غیب نداریم تا اوضاع افراد را بدون مراجعه به گذشته و عملکردشان..

ادامه مطلب