مولکول اسلامی المپیک المپیک کمیته ملی المپیک

مولکول: اسلامی المپیک المپیک کمیته ملی المپیک شاهرخ شهنازی بازی های کشورهای اسلامی مه لقا جام بزرگ

گت بلاگز اخبار گوناگون کامیونی که به منزل ای لوکس تبدیل شد!

خلاقیت است دیگر! ممکن است هنگامی که شکوفا شود یک کامیون حمل اسب را به منزل ای لوکس تبدیل کند.

کامیونی که به منزل ای لوکس تبدیل شد!

کامیونی که به منزل ای لوکس تبدیل شد!

عبارات مهم : تبدیل

خلاقیت است دیگر! ممکن است هنگامی که شکوفا شود یک کامیون حمل اسب را به منزل ای لوکس تبدیل کند.

کامیونی که به منزل ای لوکس تبدیل شد!

خلاقیت است دیگر! ممکن است هنگامی که شکوفا شود یک کامیون حمل اسب را به منزل ای لوکس تبدیل کند.

کامیونی که به منزل ای لوکس تبدیل شد!

به گزارش توریسم آنلاین ،”دین کراگو” 33 ساله یک کامیون حمل اسب یا “هورس باکس” را به منزل ای مجهز تبدیل کرده است.

خلاقیت است دیگر! ممکن است هنگامی که شکوفا شود یک کامیون حمل اسب را به منزل ای لوکس تبدیل کند.

پس از 6 ماه بازسازی، منزل به آب و گرما و الکتریسیته مجهز شده است است و حتی حمام و آشپزخانه هم دارد.

کامیونی که به منزل ای لوکس تبدیل شد!

واژه های کلیدی: تبدیل | کامیون | توریسم | کامیون | بازسازی | آشپزخانه | الکتریسیته | اخبار گوناگون

کامیونی که به منزل ای لوکس تبدیل شد!

کامیونی که به منزل ای لوکس تبدیل شد!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs