مولکول اسلامی المپیک المپیک کمیته ملی المپیک

مولکول: اسلامی المپیک المپیک کمیته ملی المپیک شاهرخ شهنازی بازی های کشورهای اسلامی مه لقا جام بزرگ

گت بلاگز اخبار پزشکی نیاز زنان به چربی های اُمگا-۳ در دوران بارداری

متخصصان تاکید می کنند اسیدهای چرب اُمگا-۳ همچون نوع یافت شده است در ماهی چرب، بخش مهم رژیم غذایی سالم در طول بارداری هستند.

نیاز زنان به چربی های اُمگا-۳ در دوران بارداری

نیاز زنان به چربی های اُمگا-۳ در دوران بارداری

عبارات مهم : استفاده

متخصصان تاکید می کنند اسیدهای چرب اُمگا-۳ همچون نوع یافت شده است در ماهی چرب، بخش مهم رژیم غذایی سالم در طول بارداری هستند.

به گزارش مهر، متخصصان آکادمی تغذیه و رژیم غذایی آمریکا جهت استفاده درست از این منابع غذایی توصیه های را ارائه می کنند؛

نیاز زنان به چربی های اُمگا-۳ در دوران بارداری

– ماهی ای را گزینش کنید که میزان جیوه آن پایین باشد نظیر سالمون، ماهی کاد و ساردینز.

– از مصرف ماهی های دارای میزان اوج جیوه نظیر اره ماهی و کوسه اجتناب شود.

متخصصان تاکید می کنند اسیدهای چرب اُمگا-۳ همچون نوع یافت شده است در ماهی چرب، بخش مهم رژیم غذایی سالم در طول بارداری هستند.

– غذاهای غنی شده است با اسید دوکوساهگزانوئیک (DHA) بخورید یا در صورت تایید دکتر از مکمل های DHA استفاده شود.

– تخم مرغ های را مصرف کنید که مرغ آن با ریزجلبک های غنی شده است از DHAتغذیه شده است باشد.

واژه های کلیدی: استفاده | بارداری | رژیم غذایی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs