مولکول اسلامی المپیک المپیک کمیته ملی المپیک

مولکول: اسلامی المپیک المپیک کمیته ملی المپیک شاهرخ شهنازی بازی های کشورهای اسلامی مه لقا جام بزرگ

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ارزیابی مدیر آژانس بین‌المللی انرژی از تاثیر برجام بر قیمت نفت

مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی در تصویر العمل به تصمیم آمریکا جهت عدم تایید توافق هسته‌ای با ایران، گفت هنوز سریع است تاثیر این ریسک‌های ژئوپلیتیکی بر بازار

ارزیابی مدیر آژانس بین‌المللی انرژی از تاثیر برجام بر قیمت نفت

ارزیابی مدیر آژانس بین المللی انرژی از تاثیر برجام بر قیمت نفت

عبارات مهم : آژانس

مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی در تصویر العمل به تصمیم آمریکا جهت عدم تایید توافق هسته ای با ایران، گفت هنوز سریع است تاثیر این ریسک های ژئوپلیتیکی بر بازارهای نفت ارزیابی شود.

به گزارش ایسنا، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی در حاشیه کنفرانس دانش دنیا در سئول راجع به درگیری در عراق میان دولت مرکزی و منطقه کردستان و تصمیم آمریکا جهت عدم تایید توافق هسته ای با کشور عزیزمان ایران به رویترز گفت: هنوز سریع است تاثیر این ریسک های ژئوپلیتیکی بر بازارهای نفت ارزیابی شود.

ارزیابی مدیر آژانس بین‌المللی انرژی از تاثیر برجام بر قیمت نفت

فاتح بیرول گفت: هنوز سریع است بگوییم این تحولات ژئوپلیتیکی به چه شکلی ادامه خواهند یافت و تا چه میزان بر قیمت های نفت تاثیر خواهند گذاشت.

وی گفت: این پرسشها به ما یادآوری می کند که نفت و ژئوپلیتیک تا چه حد به یکدیگر مرتبط هستند و امنیت نفت مسئله مهمی جهت همه کشورها به شمار می رود.

مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی در تصویر العمل به تصمیم آمریکا جهت عدم تایید توافق هسته‌ای با ایران، گفت هنوز سریع است تاثیر این ریسک‌های ژئوپلیتیکی بر بازار

فاتح بیرول همچنین اظهار کرد: میزان پایبندی شرکت کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به توافق کم کردن تولید ۸۶ درصد بوده که بالاتر از گذشته است و اینکه آنها در نوامبر جهت ادامه یا عدم ادامه کم کردن تولید تصمیم بگیرند، به خودشان بستگی دارد.

وی در ادامه افزود: اگر اوپک توافق کم کردن تولید را تمدید کند، ممکن است سال آینده شاهد تعادل دوباره بازار باشیم لیکن همچنان میزان قابل توجهی ذخایر وجود دارد که بالاتر از میانگین تاریخی است.

اوپک و سایر تولیدکنندگان از جمله روسیه با نشانه از بین بردن عرضه مازاد و حمایت از زیاد کردن قیمت ها، موافقت کرده اند تولیدشان را حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز تا مارس سال میلادی آینده کم کردن دهند.

ارزیابی مدیر آژانس بین‌المللی انرژی از تاثیر برجام بر قیمت نفت

واژه های کلیدی: آژانس | انرژی | توافق | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs