مولکول اسلامی المپیک المپیک کمیته ملی المپیک

مولکول: اسلامی المپیک المپیک کمیته ملی المپیک شاهرخ شهنازی بازی های کشورهای اسلامی مه لقا جام بزرگ

گت بلاگز اخبار اجتماعی به شهرداری گفتیم نسازند، ولی نپذیرفتند ، کوچک شدن دریاچه چیتگر به نفع بساز و بفروشی

مدیرعامل شرکت تهیه کننده دومین طرح تفصیلی منطقه ۲۲ در سال ۱۳۷۸ می‌گوید: بعد از تهیه طرح تفصیلی منطقه ۲۲ و حتی قبل از آن به شهرداری تاکید کردیم که از صدور پروانه

به شهرداری گفتیم نسازند، ولی نپذیرفتند ، کوچک شدن دریاچه چیتگر به نفع بساز و بفروشی

کوچک شدن دریاچه چیتگر به نفع بساز و بفروشی/ به شهرداری گفتیم نسازند، ولی نپذیرفتند

عبارات مهم : ایران

مدیرعامل شرکت تهیه کننده دومین طرح تفصیلی منطقه ۲۲ در سال ۱۳۷۸ می گوید: بعد از تهیه طرح تفصیلی منطقه ۲۲ و حتی قبل از آن به شهرداری تاکید کردیم که از صدور پروانه ساختمانی خودداری کنند ولی نپذیرفتند، قراردادهای ما را لغو و شروع به خلاف های متعدد کردند. محدوده دریاچه شهدای خلیج فارس را نیز کوچک کردند. طرح گردشگری مبتنی بر درآمدهای پایدار را ارایه کردیم ولی از آنجا که شهرداری اهل این کار نیست سراغ تراکم فروشی رفتند.

بهرام فریور صدری اظهار کرد: منطقه ۲۲ در طرح جامع فرمان فرمایان در دهه ۱۳۵۰ که نخستین طرح جامع پایتخت کشور عزیزمان ایران بود به عنوان پهنه مسکونی آینده نگری شده است بود که اصطلاحا به آن شهر تازه رودخانه کن می گفتند. این منطقه سال های سال، از محدوده ی خدماتی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بیرون بود و همه فکر می کردند، خارج از محدوده قانونی است ولی این طور نبود بلکه خارج از محدوده خدماتی پایتخت کشور عزیزمان ایران بود و ساخت و سازهای چندانی در این منطقه انجام نمی گرفت.

به شهرداری گفتیم نسازند، ولی نپذیرفتند ، کوچک شدن دریاچه چیتگر به نفع بساز و بفروشی

وی افزود: در دو سه منطقه زیر نظر نهاد نظارت بر گسترش شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران که وظیفه ی نظارت بر ساخت و سازهای بیرون از محدوده خدماتی را بر عهده داشت ساخت و سازهایی انجام شد که شهرک راه آهن و شهرک دانشگاه صنعتی شریف از آن جمله بود.

مدیرعامل شرکت تهیه کننده دومین طرح تفصیلی منطقه ۲۲ خاطرنشان کرد: مهندسان مشاور باوند در سال ۱۳۷۳ بر اساس طرح جامع قبلی تهران، طرح تفصیلی منطقه ۲۲ را تهیه کردند. همزمان با آن منطقه ۲۲ داخل محدوده خدماتی پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار داده شد و شهرداری جهت آن تشکیل شد. طرح تفصیلی باوند، بعد از تصویب به شهرداری ابلاغ و شهرداری بر اساس آن شروع به صدور پروانه کرد.

مدیرعامل شرکت تهیه کننده دومین طرح تفصیلی منطقه ۲۲ در سال ۱۳۷۸ می‌گوید: بعد از تهیه طرح تفصیلی منطقه ۲۲ و حتی قبل از آن به شهرداری تاکید کردیم که از صدور پروانه

شهرداری بر اساس طرح تفصیلی اولیه مرتبا پروانه صادر می کرد

صدری ادامه داد: در طرحی به عنوان طرح مجموعه شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی وقت تهیه آن انجام شد و به تصویب شورای عالی شهرسازی رسید قرار شد در منطقه ۲۲ مسکن ساخته نشود بلکه به عنوان مرکز ارایه خدمات شهری و فراشهری مورد نیاز پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ مورد استفاده قرار گیرد. ولی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران آن طرح را نپذیرفت و به شهرداری منطقه ابلاغ نکرد. شهرداری منطقه نیز بر اساس طرح تفصیلی مرتبا پروانه صادر می کرد.

رییس گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور کشور عزیزمان ایران خاطرنشان کرد: این روند ادامه یافت تا این که تجدیدنظر در طرح جامع پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال ۱۳۷۸ صورت گرفت و قرار شد شرکت های مهندسی مشاور، طرح های تفصیلی مناطق ۲۲ گانه را بررسی و مورد تجدید نظر قرار دهند.

وی با اشاره به این که طرح تفصیلی منطقه ۲۲ به مهندسین مشاور شارستان سپرده شد، اظهار کرد: شارستان به طرح مجموعه شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران به عنوان طرح بالادستی احترام گذاشت و آن را رعایت کرد. با این که هنوز طرح تفصیلی تهیه نشده بود به شهرداری اعلام کردیم صدور پروانه ساختمانی در منطقه ۲۲ باید متوقف شود. در این خصوص بحث های طولانی و کلنجارهایی داشتیم که شهرداری می گفت ما قبلا تعهداتی در صدور پروانه انجام داده ایم که نمی توانیم نادیده بگیریم. به عنوان نمونه جهت میدان تیر چیتگر که در اختیار یک شرکت تعاونی بود مجوز ۳۰ هزار واحد مسکونی صادر کرده بودند؛ در حالی که ما مخالف ساخت و ساز بخصوص در همین میدان بودیم.

به شهرداری گفتیم نسازند، ولی نپذیرفتند ، کوچک شدن دریاچه چیتگر به نفع بساز و بفروشی

منطقه ۲۲ انگشتر پایتخت کشور عزیزمان ایران بود ولی …

صدری با بیان این که در آن وقت منطقه ۲۲ تنها وقت باقی مانده جهت پایتخت کشور عزیزمان ایران محسوب می شد گفت: ما هر لحظه تاکید می کردیم منطقه ۲۲ انگشتر شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران است و میدان تیر هم نگین آن انگشتر هست. تنها فرصتی که می شد جهت خدمات شهری و فراشهری پایتخت کشور عزیزمان ایران استفاده کرد همین منطقه بود. ولی مجبور شدیم با فشارهایی که از جاهای متفاوت به ما وارد کردند ایده آلها را به حداقل برسانیم.

مدیرعامل شرکت تهیه کننده دومین طرح تفصیلی منطقه ۲۲ در سال ۱۳۷۸ می‌گوید: بعد از تهیه طرح تفصیلی منطقه ۲۲ و حتی قبل از آن به شهرداری تاکید کردیم که از صدور پروانه

مدیرعامل شرکت تهیه کننده دومین طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تاکید کرد: ابتدا حداکثر ظرفیت منطقه را ۱۰۰ هزار نفر تعیین کردیم ولی در چانه زنی آن را به ۳۵۰-۳۰۰ هزار نفر رساندند و قرار شد حد نهایی این باشد. مدنظرمان بود برعکس جاهای دیگر شهر که خدمات، پشتیبان مسکن هست، در منطقه ۲۲ مسکن پشتیبان خدمات باشد و جهت این که محدوده حالت مردگی نگیرد خدمات مسکونی وابسته به خدمات شهری به صورت حداقل آینده نگری شود. طرح تفصیلی و طرح جامع تازه نیز بر همین اساس تصویب و ابلاغ شد.

بعد از لغو قراردادهای ما تخلفات را شروع کردند

وی یادآور شد: قرار بود به منظور پایش، پیگیری و نظارت بر اجرای طرح تفصیلی حضور ما در منطقه ادامه پیدا کند. ولی این بخش از خدمات ما در سال ۱۳۸۷ از بین بردن شد. قرادادهای ما را لغو کردند و از همین جا پرسشها شروع شد که شهرداری شروع به خلاف های متعدد کرد.

به شهرداری گفتیم نسازند، ولی نپذیرفتند ، کوچک شدن دریاچه چیتگر به نفع بساز و بفروشی

شهرداری طرح تفصیلی را جهت این می خواهد که برعکس آن عمل کند

صدری اظهار کرد: به اعتقاد من شهرداری ها در کشور ما طرح های جامع و تفصیلی را جهت این می خواهند که خلاف آن را انجام دهند؛ لیکن در مدیریت شهری، پول در بستر خلاف به دست می آید.

مدیرعامل شرکت تهیه کننده دومین طرح تفصیلی منطقه ۲۲ خاطرنشان کرد: تا زمانی که ما در منطقه ۲۲ حضور داشتیم پرسشها را کنترل می کردیم ولی بعد از این که ما آمدیم دیگر نمی دانیم چه اتفاقی افتاده هست. به همین علت مطالعه خاصی نداریم ولی به هر حال اکثر عملکردها علی رغم طرح جامع بوده است.

محدوده دریاچه خلیج فارس را کوچک کردند

وی درخصوص پروژه های ارایه شده است در طرح تفصیلی گفت: بعضی طرحهای ما مثل دریاچه خلیج فارس اجرا شده است ولی محدوده این دریاچه را نیز کوچک کردند و شکل آن را عوض کردن دادند. ضمنا ما در حوالی دریاچه مناطق وسیعی را جهت فضای سبز، گردشگری و خدمات شهری وابسته به گردشگری آینده نگری کرده بودیم که شهرداری از طریق این خدمات بتواند ضمن اجرای طرح، پول دربیاورد و خرج توسعه و عمران منطقه کند. یعنی علاوه بر ارایه طرح، تعداد زیادی پروژه های موضعی و موضوعی تهیه کردیم که شهرداری می توانست از طریق اجرای آنها خرج توسعه و عمران منطقه را به آسانی تامین کند و حتی خیلی زیاد از نیازش درآمد به دست بیاورد. ولی از آنجا که شهرداری های ما اهل این کار نیستند سراغ تراکم فروشی و خلاف رفتند.

اخبار اجتماعی – ایسنا

واژه های کلیدی: ایران | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs