مولکول اسلامی المپیک المپیک کمیته ملی المپیک

مولکول: اسلامی المپیک المپیک کمیته ملی المپیک شاهرخ شهنازی بازی های کشورهای اسلامی مه لقا جام بزرگ

گت بلاگز اخبار اجتماعی تاکید بر برخورد با قلیان سراهای غیرمجاز

رئیس پلیس پایتخت گفت: تنها برخورد با قلیان سراهای غیرقانونی در دستور کار پلیس است و برنامه ای جهت برخورد با قلیان سراهای دارای مجوز نداریم. 

تاکید بر برخورد با قلیان سراهای غیرمجاز

تاکید بر برخورد با قلیان سراهای غیرمجاز

عبارات مهم : برخورد

رئیس پلیس پایتخت گفت: تنها برخورد با قلیان سراهای غیرقانونی در دستور کار پلیس است و برنامه ای جهت برخورد با قلیان سراهای دارای مجوز نداریم.

سردار حسین رحیمی در گفتگو با مهر، با اشاره به طرح برخورد پلیس با قلیان سراها گفت: توسعه قلیان سراها به جایی رسیده که هر صنفی جهت آنکه بخواهند فروش ارزش اوج رود و مشتری جلب کنند در مغازه هایشان قلیان می گذارند. ما برنامه ای جهت برخورد با قلیان سراهای دارای مجوز که آموزش های مورد نیاز را دیده و دارای پروانه هستند نداریم بلکه پلیس و دستگاه قضایی تاکید بر جمع آوری قلیان سراهای غیرمجاز دارند که معمولا در آنها رفتارهای غیرقانونی مانند مواد مخدر، استفاده از مواد شیمیایی سرطان زا و … نیز مشاهده می شود. اگر قلیان سراها در چارچوب قانون نباشند حتی کت و شلوار فروشی ها نیز جهت آنکه فروش خود را اوج ببرند از قلیان استفاده می کنند.

تاکید بر برخورد با قلیان سراهای غیرمجاز

وی این اطمینان را داد که با قلیان سراهای دارای مجوز کاری نداریم.

واژه های کلیدی: برخورد | برنامه | غیرمجاز | استفاده | جمع آوری قلیان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs